Surinaamse tijd:
Nederlandse tijd:
nlarzh-TWenfrdehthiitjaptesswtr

Doneren

Wilt u Sponser worden als bedrijf neem contact op met onze administratie.
Maandelijke donaties of eenmalig een kleine donatie naar het onderstaande bankrekeningnummers:

Rabobank NL 48 RABO 010 28 17 251
ING NL 54 INGB 0006 0378 80

t.n.v. Stg. M.C.C.

Machtigingsformulier


Uw naam:*
Geslacht:*
Uw adres + nr:*
Postcode + Plaats:*
Uw e-mail:*
Bank/ Giro:*
Uw telefoonnummer:*

Geeft hierbij met de mogelijkheid tot wederopzegging opdracht om van zijn/haar rekening (bedrag in euro's):

Bedrag dat wilt doneren:*
Maak uw keuze:*

Over te schrijven naar de volgende rekening:

Naam: Stichting Multi Culturele Communicatie/ MMC/ Mart)
Rekeningnummer: RABO - NL48 Rabo 0102817261
Rekeningnummer: ING - NL54 INGB 0006037880
Adres: Orteluiskade 101-3h : 1056 NL Amsterdam

Reden van overschrijving:*
Ingangsdatum 1e overmaking:*
Plaats:*
Datum:*
Word Verification: